Cao Ốc Văn Phòng ADC – HVAC

Cao Ốc Văn Phòng ADC

– Chủ đầu tư    : Công ty TNHH ADC

– Địa chỉ           : 93 Nguyễn Văn Thủ

– Quy mô         : 3 500 m2.

– Tiêu chuẩn    : Văn phòng cao cấp

– Phạm vi         : Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống điều hoà không khí, điện động lực, điện điều khiển.

– Thời gian thực hiện : Năm 2005

– Đặc điểm công trình :

+    Hệ chiller, FCU

+    Văn phòng cao cấp.