Nhà máy P&G – HVAC

Nhà máy P&G

– Chủ đầu tư    : PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM

– Địa chỉ           : Khu CN Đồng An – Bình Dương

– Quy mô         : 10 000 m2.

– Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất bột giặt, dầu gội, và các nhu yếu phẩm khác;

– Phạm vi         : Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống điều hoà không khí.

– Thời gian thực hiện : Năm 2011, 2012, 2013

– Đặc điểm công trình :

+    Cải tạo hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+    Cải tạo lắp mới hệ thống xử lý trung tâm (HVAC) BMS

+    Thi công lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước lạnh

+    Cung cấp Bơm, Tháp

+    Thiết kế cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm : Chiller, AHU, BMS của xưởng bột giặt Ariel