Nhà máy sản xuất ALDILA – HVAC

Nhà máy sản xuất ALDILA

– Chủ đầu tư    : ALDILA COMPOSITE PRODUCTS COMPANY LTD

– Địa chỉ           : VISIP I – Bình Dương

– Quy mô         : 20 000 m2.

– Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất cơ khí;

– Phạm vi         : Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống điều hoà không khí.

– Thời gian thực hiện : Năm 2007

– Đặc điểm công trình :

+    Hệ điều hoà không khí cho nhà máy cơ khí