PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – HVAC

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể thanh toán cho BKG theo một trong các phương thức sau:

  • Cách 1: Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ văn phòng của BKG.

Địa chỉ văn phòng

  • Tại T Hồ Chí Minh: Số 497/6 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
  • Tại Hà Nội: Phòng 701, Tòa nhà 223 Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách 2: Khách hàng có thể thanh toán cho người giao hàng của chúng tôi tại địa điểm giao hàng theo thỏa thuận của BKG với khách hàng.

Cách 3: Khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của BKG mở tại ngân hàng. Thông tin tài khoản vui lòng liên hệ BKG trước khi chuyển thanh toán.