QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ – HVAC

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 1. Nghĩa vụ của BKG
 • Tư vấn các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng lắp đặt, vận hành thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, catalogue của nhà sản xuất.
 • Giao hàng hóa đúng số lượng, chất lượng, chủng loại chất lượng theo thỏa thuận trong báo giá/hợp đồng và quy cách hàng hoá và bao bì của sản phẩm được đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn sản xuất.
 • Giao hàng đúng thời hạn, địa điểm theo thỏa thuận trong Bảng chào giá/hợp đồng.
 • Xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.
 • Cung cấp hóa đơn tài chính, Giấy chứng nhận xuất xứ và chất lượng (bản sao đóng dấu của BKG),… tùy thuộc vào model, chủng loại hàng hóa theo thỏa thuận giữa khách hàng và BKG.
 • Đối với hàng hóa có bảo hành, có nghĩa vụ thực hiện bảo hành hàng hóa theo chính sách bảo hành của BKG.
 • Chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa đã có trước thời điểm bàn giao hàng hóa cho khách hàng, kể cả trường hợp khiếm khuyết của hàng hóa được phát hiện sau thời điểm bàn giao hàng hóa, trừ trường hợp BKG đã thông báo về các khiếm khuyết của hàng hóa và khách hàng chấp nhận các khiếm khuyết đó.
 1. Nghĩa vụ của khách hàng
 • Thanh toán đúng hạn.
 • Tiếp nhận hàng hóa đúng thời gian địa điểm đã thỏa thuận trong Bảng chào giá/Hợp đồng.
 • Chuẩn bị địa điểm, mặt bằng thuận lợi, hỗ trợ BKG bàn giao hàng hóa.
 • Cử người đại diện tham gia kiểm tra hàng hóa, kiểm tra số lượng và đánh giá chất lượng hàng hóa khi nhận bàn giao hàng hóa và ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng hóa.
 • Vận hành hàng hóa, thiết bị đúng với sự hướng dẫn vận hành trong catalogue lắp đặt của nhà sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm về rủi ro về mất mát hoặc/và hư hỏng của hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa được bàn giao cho khách hàng hoặc người do khách hàng chỉ định đã nhận hàng tại địa điểm giao hàng.