Dự Án – HVAC

DỰ ÁN

02/11/2017
Cao Ốc Văn Phòng Châu Khánh Nguyên
 • Chủ đầu tư    : Công ty TNHH ADC
 • Địa chỉ           : 93 Nguyễn Văn Thủ
 • Quy mô         : 3 500 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Văn phòng cao cấp

11/2017

02/11/2017
Cao Ốc Văn Phòng ADC
 • Chủ đầu tư    : Công ty TNHH ADC
 • Địa chỉ           : 93 Nguyễn Văn Thủ
 • Quy mô         : 3 500 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Văn phòng cao cấp

11/2017

02/11/2017
Nhà máy thủy sản ẤN ĐỘ DƯƠNG
 • Chủ đầu tư    : Công ty TNHH Ấn Độ Dương
 • Địa chỉ           : Khu Công Nghiệp Thốt Nốt – Thành Phố Cần Thơ
 • Quy mô         : 45 000 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và GMP; Cấp độ sạch Class 100.000

11/2017