Dự Án – Trang 2 – HVAC

DỰ ÁN

02/11/2017
Nhà máy CCL Label Việt Nam
 • Chủ đầu tư    : Công Ty TNHH CCL Label Việt Nam
 • Địa chỉ           : VSIP 2
 • Quy mô         : 4 000 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất bao bì, in nhãn bao bì;

11/2017

02/11/2017
Nhà máy Wanek Furniture
 • Chủ đầu tư    : Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Gỗ Hoa Nét (Wanek Furniture)
 • Địa chỉ           : Khu CN Mỹ Phước 3
 • Quy mô         : 60 000 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất & chế biến gỗ

11/2017

02/11/2017
Nhà máy sữa Dutch Lady (Sữa Cô Gái Hà Lan)
 • Chủ đầu tư    : FrieslandCampina Việt Nam.
 • Địa chỉ           : Khu CN Đồng An – Bình Dương
 • Quy mô         : 100 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất sữa

11/2017