Dự Án – Trang 3 – HVAC

DỰ ÁN

02/11/2017
Nhà máy P&G
 • Chủ đầu tư    : PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM
 • Địa chỉ           : Khu CN Đồng An – Bình Dương
 • Quy mô         : 10 000 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất bột giặt, dầu gội, và các nhu yếu phẩm khác;

11/2017

02/11/2017
Nhà máy sản xuất ALDILA
 • Chủ đầu tư    : ALDILA COMPOSITE PRODUCTS COMPANY LTD
 • Địa chỉ           : VISIP I – Bình Dương
 • Quy mô         : 20 000 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy sản xuất cơ khí

11/2017

02/11/2017
Nhà máy thực phẩm F & N
 • Chủ đầu tư    : CÔNG TY TNHH Thực phẩm F & N
 • Địa chỉ           : VSIP 1 – Bình Dương
 • Quy mô         : 15 000 m2.
 • Tiêu chuẩn    : Nhà máy đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

11/2017