Chiller Giải Nhiệt Gió

 • Chiller Giải Nhiệt Gió ANL 290 ÷ 650
  Xem và liên hệ

  Máy được thiết kế cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và nước nóng cho nhu cầu dân dụng, thương mại qui mô nhỏ.

  Máy được thiết kế cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và nước nóng cho nhu cầu dân dụng, thương mại qui mô nhỏ.
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NLC 0280-1250
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt gió dùng cho lắp đặt bên trong nhà. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng cho công trình dân dụng, thương mại qui mô trung bình.

  Chiller giải nhiệt gió dùng cho lắp đặt bên trong nhà. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng cho công trình dân dụng, thương mại qui mô trung...
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NRB 0800-3600
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt gió lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng cho công trình dân dụng và thương mại vừa và lớn.

  Chiller giải nhiệt gió lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng cho công trình dân dụng và thương mại vừa và lớn.
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NRL 0280-3600
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt gió 1 chiều lạnh, lắp đặt bên ngoài. Thích hợp cho điều hoà không khí hai chiều và thu hồi nước nóng dùng cho dân dụng và thương mại qui mô vừa.

  Chiller giải nhiệt gió 1 chiều lạnh, lắp đặt bên ngoài. Thích hợp cho điều hoà không khí hai chiều và thu hồi nước nóng dùng cho dân dụng và thương mại qui...
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NRV
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng cho dự án dân dụng và thương mại qui mô vừa và lớn.

  Chiller giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng cho dự án dân dụng và thương mại qui mô vừa và lớn.
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NSI 1251-5403
  Xem và liên hệ

  Máy được thiết cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và thu hồi nước nóng dùng cho dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn.

  Máy được thiết cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và thu hồi nước nóng dùng cho dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn.
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NSM 1402-9603
  Xem và liên hệ

  Máy được thiết kế đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà khônh khí và sản xuất nước nóng cho dự án dân dụng, thương mại, công nghiệp qui mô lớn.

  Máy được thiết kế đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà khônh khí và sản xuất nước nóng cho dự án dân dụng, thương mại, công nghiệp qui mô lớn.
 • Chiller Giải Nhiệt Gió NSMI 1201-4402
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời, dùng máy nén trục vít đôi có biến tần, thích hợp cho điều hoà không khí với các dự án dân dụng, thương mại và công nghiệp.

  Chiller giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời, dùng máy nén trục vít đôi có biến tần, thích hợp cho điều hoà không khí với các dự án dân dụng, thương mại và...
 • Chiller Giải Nhiệt Gió TBX 1401-4102
  Xem và liên hệ

  Chiller không dầu loại giải nhiệt gió lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng trong các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.

  Chiller không dầu loại giải nhiệt gió lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và cung cấp nước nóng trong các công trình dân dụng, thương mại và công...