Chiller Giải Nhiệt Nước

 • Chiller Giải Nhiệt Nước 2 Chiều NXW 0500-1650
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho điều hoà không khí dân dụng, thương mại qui mô vừa. Máy có thể lắp thêm bộ quá nhiệt để sinh ra nước nóng.

  Chiller giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho điều hoà không khí dân dụng, thương mại qui mô vừa. Máy có thể lắp thêm bộ quá nhiệt để sinh ra...
 • Chiller Giải Nhiệt Nước 2 Chiều WRL 180-650
  Xem và liên hệ

  WRL là chiller giải nhiệt nước dùngas R410A. Thiết kế đặt trong nhà, với 1 mạch gas. Dùng máy nén xoắn ốc, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, giúp máy có kích thước nhỏ, dễ lắp đặt, độ ồn thấp. Có thể thu được nước nóng nếu trang bị thêm bộ qúa nhiệt. Các size lớn có thể đảo chiều nước dùng như heat pump

  WRL là chiller giải nhiệt nước dùngas R410A. Thiết kế đặt trong nhà, với 1 mạch gas. Dùng máy nén xoắn ốc, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, giúp máy có kích thước...
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước Thu Hồi...
  Xem và liên hệ

  HWF là chiller trục vít giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có khả năng cung cấp nước nước khi lắp thêm bộ quá nhiệt hay thu hồi nhiệt.

  HWF là chiller trục vít giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có...
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước Thu Hồi...
  Xem và liên hệ

  WF là chiller trục vít giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có khả năng cung cấp nước nước khi lắp thêm bộ quá nhiệt hay thu hồi nhiệt.

  WF là chiller trục vít giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có khả năng cung cấp...
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước THU HỒI...
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể cung cấp nước nước nóng khi có yêu cầu.

  Chiller giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể cung cấp nước nước nóng khi có yêu cầu.
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước THU HỒI...
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể lắp thêm bộ quá nhiệt cung cấp nước nóng hoặc thu hồi nhiệt toàn phần khi có yêu cầu.

  Chiller giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể lắp thêm bộ quá nhiệt cung cấp...