Dàn Ngưng Tụ

 • Dàn Ngưng Tụ Giải Nhiệt Gió NRB-C 0800-3600
  Xem và liên hệ

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt gió, dùng cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí công trình dân dụng, thương mại và nhà máy qui môi vừa và lớn.

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt gió, dùng cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí công trình dân dụng, thương mại và nhà máy qui môi vừa và lớn.
 • Dàn Ngưng Tụ Giải Nhiệt Gió NSM-C 1402-9603
  Xem và liên hệ

  Dàn ngưng tự giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho làm lạnh công trinh dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn.

  Dàn ngưng tự giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho làm lạnh công trinh dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn.
 • Dàn Ngưng Tụ Nhiệt Gió ANL-C 290 ÷...
  Xem và liên hệ

  Máy được thiết kế cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và nước nóng cho nhu cầu dân dụng, thương mại và nhà máy qui mô nhỏ.

  Máy được thiết kế cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và nước nóng cho nhu cầu dân dụng, thương mại và nhà máy qui mô nhỏ.
 • Dàn Ngưng Tụ Giải Nhiệt Gió NRL-C 0280-3600
  Xem và liên hệ

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt bằng gió, thiết kế lắp đặt ngoài trời. Dùng cho làm lạnh, thích hợp với các dự án điều hoà không khí dân dụng, thương mại, nhà máy qui mộ nhỏ và vừa.

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt bằng gió, thiết kế lắp đặt ngoài trời. Dùng cho làm lạnh, thích hợp với các dự án điều hoà không khí dân dụng, thương mại, nhà máy...