Aermec

Aermec

 • Chiller Giải Nhiệt Nước 2 Chiều WRL 180-650
  Xem và liên hệ

  WRL là chiller giải nhiệt nước dùngas R410A. Thiết kế đặt trong nhà, với 1 mạch gas. Dùng máy nén xoắn ốc, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, giúp máy có kích thước nhỏ, dễ lắp đặt, độ ồn thấp. Có thể thu được nước nóng nếu trang bị thêm bộ qúa nhiệt. Các size lớn có thể đảo chiều nước dùng như heat pump

  WRL là chiller giải nhiệt nước dùngas R410A. Thiết kế đặt trong nhà, với 1 mạch gas. Dùng máy nén xoắn ốc, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, giúp máy có kích thước...
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước Thu Hồi...
  Xem và liên hệ

  HWF là chiller trục vít giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có khả năng cung cấp nước nước khi lắp thêm bộ quá nhiệt hay thu hồi nhiệt.

  HWF là chiller trục vít giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có...
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước Thu Hồi...
  Xem và liên hệ

  WF là chiller trục vít giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có khả năng cung cấp nước nước khi lắp thêm bộ quá nhiệt hay thu hồi nhiệt.

  WF là chiller trục vít giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn. Máy có khả năng cung cấp...
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước THU HỒI...
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể cung cấp nước nước nóng khi có yêu cầu.

  Chiller giải nhiệt nước, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể cung cấp nước nước nóng khi có yêu cầu.
 • Chiller Trục Vít Giải Nhiệt Nước THU HỒI...
  Xem và liên hệ

  Chiller giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể lắp thêm bộ quá nhiệt cung cấp nước nóng hoặc thu hồi nhiệt toàn phần khi có yêu cầu.

  Chiller giải nhiệt nước đạt Class A Eurovent, lắp đặt trong nhà. Thích hợp cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp. Có thể lắp thêm bộ quá nhiệt cung cấp...
 • Dàn Ngưng Tụ Giải Nhiệt Gió NRB-C 0800-3600
  Xem và liên hệ

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt gió, dùng cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí công trình dân dụng, thương mại và nhà máy qui môi vừa và lớn.

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt gió, dùng cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí công trình dân dụng, thương mại và nhà máy qui môi vừa và lớn.
 • Dàn Ngưng Tụ Giải Nhiệt Gió NSM-C 1402-9603
  Xem và liên hệ

  Dàn ngưng tự giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho làm lạnh công trinh dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn.

  Dàn ngưng tự giải nhiệt gió, lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho làm lạnh công trinh dân dụng, thương mại và công nghiệp qui mô lớn.
 • Dàn Ngưng Tụ Nhiệt Gió ANL-C 290 ÷...
  Xem và liên hệ

  Máy được thiết kế cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và nước nóng cho nhu cầu dân dụng, thương mại và nhà máy qui mô nhỏ.

  Máy được thiết kế cho lắp đặt ngoài trời. Thích hợp cho điều hoà không khí và nước nóng cho nhu cầu dân dụng, thương mại và nhà máy qui mô nhỏ.
 • Dàn Ngưng Tụ Giải Nhiệt Gió NRL-C 0280-3600
  Xem và liên hệ

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt bằng gió, thiết kế lắp đặt ngoài trời. Dùng cho làm lạnh, thích hợp với các dự án điều hoà không khí dân dụng, thương mại, nhà máy qui mộ nhỏ và vừa.

  Dàn ngưng tụ giải nhiệt bằng gió, thiết kế lắp đặt ngoài trời. Dùng cho làm lạnh, thích hợp với các dự án điều hoà không khí dân dụng, thương mại, nhà máy...
1 2