BladeTec

BladeTec

 • Quạt BladeTec HVLS Dòng Công Nghiệp
  Xem và liên hệ

  Quạt HVLS BladeTec dòng công nghiệo được thiết kế cho các khu vực rộng lớn có yêu cầu về mức độ thoải mái cho nhân viên, luân chuyển không khí và tiết kiệm năng lượng. Thiết kế đặc biệt duy nhất 3 cácnh của BladeTec đáp ứng được tất cả các yêu cầu này. Thêm vào đó, quạt BladeTec có lưu lượng và lớn nhất trong dòng quạt HVLS trên thị trường. Quạt BladeTec dòng công nghiệp có bán kính vùng phủ lến đến 29m (95ft.

  Quạt BladeTec dòng công nghiệp dùng trong các môi trường công nghiệp, có 5 size để lựa chọn: 2440mm (8ft), 3660mm (12ft), 4880mm (16ft), 6100mm (20ft), and 7320mm (24ft).

  Quạt HVLS BladeTec dòng công nghiệo được thiết kế cho các khu vực rộng lớn có yêu cầu về mức độ thoải mái cho nhân viên, luân chuyển không khí và tiết kiệm...
 • Quạt BladeTec HVLS Dòng Thương Mại
  Xem và liên hệ

  Quạt BladeTec HVLS dòng thương mại được thiết kế dùng cho các không gian nhỏ nơi cần cả hiệu quả và thẩm mỹ. Thiết kế đặc biệt 3 cánh đáp ứng được cả 2 nhu cầu trên. Dòng BladeTec thương mại có mở rộng vùng phủ gió đến 18m (60ft), đồng thời là giải pháp có độ ồn thấp.

  Quạt BladeTec dòng thương mại có thể thích hợp cho nhiều ứng dụng thương mại với 3 size 2440mm, 3050mm và 3660mm.

  Quạt BladeTec HVLS dòng thương mại được thiết kế dùng cho các không gian nhỏ nơi cần cả hiệu quả và thẩm mỹ. Thiết kế đặc biệt 3 cánh đáp ứng được cả...