BladeTec - Công Nghiệp

  • Quạt BladeTec HVLS Dòng Công Nghiệp
    Xem và liên hệ

    Quạt HVLS BladeTec dòng công nghiệo được thiết kế cho các khu vực rộng lớn có yêu cầu về mức độ thoải mái cho nhân viên, luân chuyển không khí và tiết kiệm năng lượng. Thiết kế đặc biệt duy nhất 3 cácnh của BladeTec đáp ứng được tất cả các yêu cầu này. Thêm vào đó, quạt BladeTec có lưu lượng và lớn nhất trong dòng quạt HVLS trên thị trường. Quạt BladeTec dòng công nghiệp có bán kính vùng phủ lến đến 29m (95ft.

    Quạt BladeTec dòng công nghiệp dùng trong các môi trường công nghiệp, có 5 size để lựa chọn: 2440mm (8ft), 3660mm (12ft), 4880mm (16ft), 6100mm (20ft), and 7320mm (24ft).

    Quạt HVLS BladeTec dòng công nghiệo được thiết kế cho các khu vực rộng lớn có yêu cầu về mức độ thoải mái cho nhân viên, luân chuyển không khí và tiết kiệm...