BladeTec - Thương Mại

  • Quạt BladeTec HVLS Dòng Thương Mại
    Xem và liên hệ

    Quạt BladeTec HVLS dòng thương mại được thiết kế dùng cho các không gian nhỏ nơi cần cả hiệu quả và thẩm mỹ. Thiết kế đặc biệt 3 cánh đáp ứng được cả 2 nhu cầu trên. Dòng BladeTec thương mại có mở rộng vùng phủ gió đến 18m (60ft), đồng thời là giải pháp có độ ồn thấp.

    Quạt BladeTec dòng thương mại có thể thích hợp cho nhiều ứng dụng thương mại với 3 size 2440mm, 3050mm và 3660mm.

    Quạt BladeTec HVLS dòng thương mại được thiết kế dùng cho các không gian nhỏ nơi cần cả hiệu quả và thẩm mỹ. Thiết kế đặc biệt 3 cánh đáp ứng được cả...