Đo chênh áp suất

  • Đồng hồ đo chênh áp (2-5000)
    Xem và liên hệ

    Bao gồm những yêu cầu về thiết kế sạch, kích thước nhỏ và chi phí thấp với độ chính xác đủ cho tất cả các ứng dụng, chúng tôi lựa chọn SERIES 2-5000 Minihelic II mang lại những tính năng thiết kế mới nhất cho thiết bị đo chênh áp. Đây là thiết bị đo gọn gàng nhất của chúng tôi nhưng dễ đọc và hoạt động an toàn với tổng áp suất lên tới 30 psig

    Bao gồm những yêu cầu về thiết kế sạch, kích thước nhỏ và chi phí thấp với độ chính xác đủ cho tất cả các ứng dụng, chúng tôi lựa chọn SERIES 2-5000...
1 2