High Temperature Data Loggers

  • Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ-Series HTDL-20/30
    Xem và liên hệ

    The Model HTDL-20/30 là thiết bị lưu trữ giá trị nhiệt độ cao, có thể đo tới 500°F (260°C) và ghi dữ liệu lên tới 32,700 dữ liệu.

    The Model HTDL-20/30 là thiết bị lưu trữ giá trị nhiệt độ cao, có thể đo tới 500°F (260°C) và ghi dữ liệu lên tới 32,700 dữ liệu.