Bộ đo lưu lượng, cân bằng gió

  • THIẾT BỊ CÂN BẰNG GIÓ SAH
    Xem và liên hệ

    Bộ SERIES SAH SMART Air Hood đem lại độ chính xác cao, dễ dàng trong việc vận hành. Nhờ việc bộ đo có thể tự đứng ( nhờ thanh chống từ dưới sàn lên trần nhà) và đồng hồ hiển thị cầm tay có thể kết nối wifi, một kỹ sư vận hành cũng có thể cân bằng gió trong khoản thời gian nhỏ. Không những nhẹ hơn bộ truyền thống, bộ SAH với trục khủy ngay đế mũ trùm giúp nó linh hoạt hơn hẵn bộ truyền thống. Thiết kế 4 miệng thổi giảm đến mức tối thiểu áp lực của áp suât ngược tăng độ chính xác cho giá trị đo. Thiết kế wifi cho phép kết nối giữa bộ cầm tay và mũ trùm lên tới 183 m. Bộ SMART Air Hood còn bao gồm thêm phần mềm cân bằng PredictAir giảm số bước cân bằng nhờ việc dự đoán các giá trị lưu lượng thay đổi khi điều chỉnh lưu lượng bất kỳ miệng thổi nào.

    Bộ SERIES SAH SMART Air Hood đem lại độ chính xác cao, dễ dàng trong việc vận hành. Nhờ việc bộ đo có thể tự đứng ( nhờ thanh chống từ dưới sàn...