Bộ điều khiển nhiệt độ

 • TF228WN
  Xem và liên hệ

  Bộ TF228WN digital thermostat được thiết kế cho 3 cấp độ quạt và điều khiển van trong FCU, bao gồm:

  • Chế độ làm lạnh, sưởi, hoặc bằng tay.
  • Chế độ thông gió
  • Điều khiển quạt bằng tay hoặc tự động 3 cấp
  • Điều khiển van nước
  Bộ TF228WN digital thermostat được thiết kế cho 3 cấp độ quạt và điều khiển van trong FCU, bao gồm: Chế độ làm lạnh, sưởi, hoặc bằng tay. Chế độ thông gió Điều...