Bộ quá nhiệt

  • L4029E
    Xem và liên hệ

    L4029 E Reset Limit Control ngắt mạch điện nếu nhiệt độ không khí đạt quá giá trị cài đặt của hệ thống. Cách sử dụng chính của bộ quá nhiệt này như một bộ điều chỉnh nhiệt trong đường ống của hệ thống điều hòa không khí và thông gió. Bộ này còn giúp kiểm soát giới hạn tắt quạt, ngăn không cho quạt góp phần vào sư lan rộng của lửa, nó cũng thích hợp để sử dụng với bất kỳ lò sưởi ấm để khóa ổ ghi trong trường hợp không tắt được quạt.

    L4029 E Reset Limit Control ngắt mạch điện nếu nhiệt độ không khí đạt quá giá trị cài đặt của hệ thống. Cách sử dụng chính của bộ quá nhiệt này như một...