Động Cơ

  • OM-1 Động cơ
    Xem và liên hệ

    Bộ Series OM được trang bị với tiêu chuẩn On-Off hoặc modulating (4~20 mA, 1~5 V, or 2~10V được lựa chọn bởi DIP switch điều khiển bởi điện xoay vòng.

    Bộ OM Series có thể cung cấp tín hiệu đầu ra: Tín hiệu khô với phiên bản On-Off; 0-5V, 0-10V, 4-20mA(được lựa chọn bởi DIP-Switch cho phiên bản modulating.

    Bộ Series OM được trang bị với tiêu chuẩn On-Off hoặc modulating (4~20 mA, 1~5 V, or 2~10V được lựa chọn bởi DIP switch điều khiển bởi điện xoay vòng. Bộ OM Series...