Chất phủ chống ăn mòn

Chất phủ chống ăn mòn

 • Promek Chất Phủ Chống Ăn Mòn DTM
  Xem và liên hệ

  COIL COAT SH là chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám tăng hiệu suất truyền nhiệt. Chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám tăng hiệu suất truyền nhiệt của các bộ trao đổi nhiệt. Chất phủ SH sẽ kéo dài tuổi thọ của các bộ trao đổi nhiệt mới và cả những bộ cũ đang sử dụng. Kết quả cho thấy rất đặc biệt. Tuổi thọ của dàn ngưng tại vùng biển được cải thiện. Sức căng bề mặt ( đẩy nước) đồng nghĩa với giảm xã đá và giảm các mãng bám vi sinh trên dàn lạnh. Chất phủ dễ dàng áp dụng tại công trường và thích hợp cho các thiết bị trao đổi nhiệt công nghiệp từ nhỏ đến lớn.

   

  COIL COAT SHM Sử dụng nano bạc có tính chống vi sinh lâu dài. The Việc sử dụng nano bac chống vi sinh lâu dài có nghĩa chất phủ này sẽ giảm sự hình thành các mãng bám vi sinh triệt để do quá trình ô nhiễm, là một trong các nguyên nhân gây nên chất lượng không khí kém. Chất phủ Promek Coil Coat SHM là chất phủ epoxy gốc nước tạo sức căng bề mặt cao. Chất phủ đặc biệt này giúp tiết kiêm điện năng đáng kể cũng như bảo vệ hiệu quả làm việc của các dàn ngưng tụ hay các bộ phận trao đổi nhiệt trong dây chuyền sản xuất.

  COIL COAT SH là chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám tăng hiệu suất truyền nhiệt. Chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám...
 • Promek Chất Phủ Chống Ăn Mòn từ Úc
  Xem và liên hệ

  COIL COAT SH là chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám tăng hiệu suất truyền nhiệt. Chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám tăng hiệu suất truyền nhiệt của các bộ trao đổi nhiệt. Chất phủ SH sẽ kéo dài tuổi thọ của các bộ trao đổi nhiệt mới và cả những bộ cũ đang sử dụng. Kết quả cho thấy rất đặc biệt. Tuổi thọ của dàn ngưng tại vùng biển được cải thiện. Sức căng bề mặt ( đẩy nước) đồng nghĩa với giảm xã đá và giảm các mãng bám vi sinh trên dàn lạnh. Chất phủ dễ dàng áp dụng tại công trường và thích hợp cho các thiết bị trao đổi nhiệt công nghiệp từ nhỏ đến lớn.

   

  COIL COAT SHM Sử dụng nano bạc có tính chống vi sinh lâu dài. The Việc sử dụng nano bac chống vi sinh lâu dài có nghĩa chất phủ này sẽ giảm sự hình thành các mãng bám vi sinh triệt để do quá trình ô nhiễm, là một trong các nguyên nhân gây nên chất lượng không khí kém. Chất phủ Promek Coil Coat SHM là chất phủ epoxy gốc nước tạo sức căng bề mặt cao. Chất phủ đặc biệt này giúp tiết kiêm điện năng đáng kể cũng như bảo vệ hiệu quả làm việc của các dàn ngưng tụ hay các bộ phận trao đổi nhiệt trong dây chuyền sản xuất.

  COIL COAT SH là chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám tăng hiệu suất truyền nhiệt. Chất phủ epoxy gốc nước có tính năng không cho mãng bám...