Reliable

Reliable

 • Bộ điều khiển BACnet IP 12UI, 8UO+ Webserver:...
  Xem và liên hệ

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển tòa nhà, trạm vận hành và các máy chủ một cách mạnh mẽ trong một bộ điều khiển.

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển...
 • Bộ điều khiển BACnet IP+ Webserver: MACH-Pro WebCom
  Xem và liên hệ

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển tòa nhà, trạm vận hành và các máy chủ một cách mạnh mẽ trong một bộ điều khiển.

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển...
 • Bộ điều khiển BACnet IP: MACH-ProCom
  Xem và liên hệ

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển tòa nhà, trạm vận hành và các máy chủ một cách mạnh mẽ trong một bộ điều khiển.

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển...
 • Bộ điều khiển BACnet IP: MACH-ProSys
  Xem và liên hệ

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển tòa nhà, trạm vận hành và các máy chủ một cách mạnh mẽ trong một bộ điều khiển.

  Theo dõi hệ thống tự động tòa nhà của bạn trên website một cách nhanh chóng, đơn giản với bộ điều khiển Mach-prowebCom. Thiết bị 3 trong 1, kết hợp bộ điều khiển...
 • Bộ điều khiển có khả năng mở rộng:...
  Xem và liên hệ

  MACH-Pro2 là bộ điều khiển BACnet (B-BC) chắc chắn, linh hoạt, lý tưởng và có thể lập trình đầy đủ cho thiết bị hệ thống cỡ trung hoặc các ứng dụng phòng cơ khí nhỏ.

  MACH-Pro2 là bộ điều khiển BACnet (B-BC) chắc chắn, linh hoạt, lý tưởng và có thể lập trình đầy đủ cho thiết bị hệ thống cỡ trung hoặc các ứng dụng phòng cơ...
 • Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng:...
  Xem và liên hệ

  Bộ điều khiển MACH-ProView là bộ điều khiển được thiết kế cho các ứng dụng kiểm soát không gian, nơi yêu cầu thao tác của người dùng trên màn hình cảm ứng hoặc thiết bị di động. MACH-ProView gồm nhiều chuẩn truyền thông: Ethernet, Wifi, EIA-485 và hỗ trợ các giao thức BACnet, Modbus.

  Bộ điều khiển MACH-ProView là bộ điều khiển được thiết kế cho các ứng dụng kiểm soát không gian, nơi yêu cầu thao tác của người dùng trên màn hình cảm ứng hoặc...
 • Bộ điều khiển: MACH-Pro1
  Xem và liên hệ

  MACH-Pro1 là bộ điều khiển BACnet (B-BC) chắc chắn, linh hoạt, lý tưởng và có thể lập trình đầy đủ cho thiết bị hệ thống cỡ trung hoặc các ứng dụng phòng cơ khí nhỏ.

  MACH-Pro1 là bộ điều khiển BACnet (B-BC) chắc chắn, linh hoạt, lý tưởng và có thể lập trình đầy đủ cho thiết bị hệ thống cỡ trung hoặc các ứng dụng phòng cơ...