Butterfly Valves V4-BFL-GP16

·         Gang sắt
·         Không sock trong quá trình vận hành
·         16 bar trong điều kiện áp suất lạnh

·         EPDM -10oC tới 120oC

·         NBR    -10oC tới 120oC

Vỏ van 24 bar, Lá van 17.6 bar

Hệ thống HVAC, hệ thống xử lý nước, công nghiệp giấy, nước sạch và nước biển

Tài liệu kỹ thuật:

Catalog :

V4-BFL-GP_600

Sản Phẩm Liên Quan