Công tắc dòng chảy Series –FS2

Chi phí thấp, dãy đo tùy chọn và mái chèo

Thông tin chung :

The SERIES FS-2 cung cấp một giải pháp kinh tế về điều chỉnh dòng chảy. Các mái chèo FS-2 được điều chỉnh phù hợp với kích thước từ 1 đến 8” kích thước ống.

Dịch vụ: Compatible liquids.
Vật liệu chống thấm: Bellow: Tin-bronze; Vane: SS; Body: Forged brass.
Nhiệt độ giới hạn: 230°F (110°C).
Áp suất giới hạn: 145 psig (10 bar).
Tỷ lệ chống xâm nhập: NEMA 4 (IP64).
Loại công tắc: SPDT snap switch.
Dòng điện áp: 10 A res, 3 A ind @ 250 VAC.
Nguồn kêt nối: Cable gland with attached wire leads or optional conduit connection.
Ngõ kết nối: 1″ male NPT or BSPT.
Định hướng lắp: Switch must be installed vertically on horizontal pipe runs.
Điều chỉnh giá trị: Four vane combinations and an adjustment screw.
Hộp bao vây: Die-cast aluminum alloy.
Khối lượng: 28.22 oz (0.8 kg).
Hợp chuẩn: CE.

  • Kiểm tra lưu lượng lò hơi
  • Hot water heaters
  • Chillers
  • Dàn lạnh
  • Máy móc
  • Hệ thống truyền tải chất lỏng

  • Hộp bằng nhôm cho phép lắp đặt ngoài trợ
  • Dễ dàng điều chỉnh điểm cài đặt
  • Các điểm điều chỉnh có thể cài đặt dễ dàng

Tài liệu kỹ thuật:

FS 2 IOM

Catalog :

FS-2 Catalog

CE Approval

Sản Phẩm Liên Quan