Series DW Bộ ghi dữ liệu có wifi

Đo nhiệt độ/ độ ẩm, màn hình LCD

Thông tin chung :

Series DW-WIFI là Wi-Fi Data Logger đo và lưu trữ lên đến 1,000,000 thông tin về nhiệt độ và/hay độ ẩm và chia sẻ dữ liệu cho bất kỳ máy tính nào ở cùng lớp mạng. Khi mất song WiFi, cảm biến vẫn tiến tục lưu trữ thông tin cho đến khi kết nối lại được với mạng. Phần mềm trên nền Windows có thể download về máy tính giúp người sử dụng có thể cài đặt báo động nhiệt độ cao/ thấp hay thời gian lấy mẫu..

Memory Size: 1,000,000 readings; 500,000 each for DW-WIFI-TH(-HA).
Sampling Mode: Continuous recording.
Sampling Rate: Selectable from 10 s to 12 hrs.
Transmission Rate: Selectable from 1 min to 24 hrs.
Temperature Limits: -4 to 140°F (-20 to 60°C).
Power Requirements: 3.7 V lithium ion battery, installed functional, factory replaceable (cable for charging included).
Alarms: Programmable high/low.
Interface: Wi-Fi connection.
Probe Length: DW-WIFI-TP: 11.8″ (30 cm); DW-WIFI-TC: 59″ (150 cm).
Weight: 7.2 oz (204 g).
Agency Approvals: CE, RoHS.

  • Theo dõi thông số môi trường
  • Theo dõi thông số thời tiết
  • Theo dõi toà nhà/ công trừơng

  • Liên tục lưu trữ dữ liệu ngay cả khi kết nối WiFi bị mất
  • Có khả năng lưu trữ lên đến 1,000,0000 dữ kiện, và có thể lưu về máy tính
  • Đầu dò nhiệt độ rời
  • Màn hình LCD lớn, dễ nhìn

Tài liệu kỹ thuật:

Catalog :

  • CE Approval
  • RoSH Certificate

Sản Phẩm Liên Quan