Series RHP-E/N Cảm biến độ ẩm / Nhiệt độ / Nhiệt độ đọng sương dạng treo tường

Có tùy chọn thêm màn hình, hoặc cảm biến thay thế

Thông tin chung :

SERIES RHP-E/N là cảm biến độ ẩm / nhiệt độ/ Nhiệt độ đọng sương kiểu gắn tường tiện dụng nhất trên thị trường hiện nay. Thiết kế bắt mắt, thông gió qua sensor tốt giúp cải thiện độ chính xác khi đo. Độ ẩm và nhiệt độ đọng sương được đo bằng cảm biến polymer điện dung nên có thể hoạt động trở lại sau khi bị đọng sương 100%. Tín hiệu độ ẩm và nhiệt độ đọng sương có thể chọn là dòng hay Vol, trong khi tín hiệu nhiệt độ có thể là dòng, Vol, RTD hay thermistor. Với các model có nhiệt độ là dòng hay Vol thì thang đo có thể chọn trên thiết bị.

Relative Humidity Range: 0 to 100% RH.
Temperature Range: -40 to 140°F (-40 to 60°C) for thermistor and RTD sensors. -20 to 140°F (-28.9 to 60°C) for solid state band gap temperature sensors.
Dew Point Temperature Range: -20 to 140°F (-28.9 to 60°C); 0 to 100°F (-17.8 to 37.8°C); 40 to 90°F (4.4 to 32.3°C); -4 to 140°F (-20 to 60°C) field selectable ranges.
Accuracy: >RH: Model RHP-2XXX ±2% 10-90% RH @ 25°C, Model RHP-3XXX ±3% 20-80% RH @ 25°C;

Thermistor temperature sensor: ±0.36°F @ 77°F (±0.2°C @ 25°C);

RTD Temperature sensor: DIN Class B; ±0.54°F @ 32°F (±0.3°C @ 0°C);

Solid state band gap temperature sensor: ±0.9°F @ 77°F (±0.3°C @ 25°C).

Hysteresis: ±1%.
Repeatability: ±0.1% typical.
Temperature Limits: Operating: -40 to 140°F (-40 to 60°C); Storage: -40 to 176°F (-40 to 80°C).
Compensated Temperature Range: -4 to 140°F (-20 to 60°C).
4-20 mA Loop Powered Output: >Power Requirements: 10-35 VDC.

Output Signal: 4-20 mA, 2 channels for humidity/solid state temperature sensor models (loop powered on RH).

Switch selectable RH/dew point. Switch selectable normal or reverse output.

0-5/10V Outputs: >Power Requirements: 15-35 VDC or 15-29 VAC. Output Load: 5 mA max., 2 channels for humidity/solid state temperature sensor models.

Switch selectable 0-10V/2-10V or 0-5V/1-5V output. Switch selectable RH/dew point. Switch selectable normal or reverse output.

Solid State Band Gap Temp Sensor Output Ranges: Switch selectable, -20 to 140°F (-28.9 to 60°C); 0 to 100°F (-17.8 to 37.8°C); 40 to 90°F (4.4 to 32.3°C); -4 to 140°F (-20 to 60°C). (See R-T Lookup Table).
Response Time: 15 seconds.
Electrical Connections: Screw terminal block.
Drift: <1% RH/year.
RH Sensor: Capacitance polymer.
Enclosure Material: Warm gray polycarbonate.
Display: Optional LCD, backlit on 0-5/10V models. Switch selectable %RH or dew point, °F/°C.
Display Resolution: RH: 1%; Temperature: 0.1°F (0.1°C); Dew Point: 1°F (1°C).
Weight: 0.3 lb (0.14 kg).
Agency Approvals: CE.

  • Air economizers
  • Theo dõi nhiệt độ phòng
  • Theo dõi điều kiện trong nhà kính

  • Tín hiệu độ ẩm hay nhiệt độ đọng sương có thể chọn trên thiết bị.
  • Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ có thể thay thế được.
  • Tín hiệu output là dạng Universial
  • Màn hình LCD trên thiết bị hay loại di động dung trong bảo trì được bán kèm khi có yêu cầu
  • Có hai thiết kế cho thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu

Tài liệu kỹ thuật:

CE Approval

Sản Phẩm Liên Quan