Series TTM-Máy đo tổng hợp

Màn hình LCD dễ đọc, độ chính xác ± 5%

Thông tin chung :

The SERIES TTM Electronic Totalizing Meter đo được các số liệu tổng hợp và tích lũy trong các hệ thống truyền tải chất lỏng bằng Nylon hoặc bằng nhôm đối với nước hoặc nhiêu liệu. Đồng hồ đo được thiết kế phù hợp với bất kỳ máy bơm, áp suất trong phạm vi từ 3 đến 30 GPM.

Dịch vụ: Compatible liquids.
Khoảng đo: 3 to 30 GPM (10 to 100 LPM).
Chất liệu: Bearings: Ceramic; Shaft: Tungsten carbide; Rotor: Nylon 6-6; Rings: 316 SS; Body: TTM10, 11: Nylon 6-6, TTM20, 21: Aluminum; Other: TTM20, 21: Ceramic magnet.
Độ chính xác: ±5%.
Tổng số max: 9999.
Tổng số lưu max: 9999.
Nhiệt độ giới hạn: 14 to 130°F (-10 to 54°C).
Áp suất chênh áp: 2 psi (0.14 bar) @ 30 GPM (100 LPM).
Kích thước hạt tối đa: 350 microns.
Màn hình: 4-digit LCD, 5/8″ H.
Tự động tắc: After 1 minute.
Kết nối: 1″ female NPT.
Nguồn điện: (2) AAA alkaline batteries, installed functional, user replaceable.
Tuổi thọ pin: Battery Life: Approx. 9000 hours.
Khối lượng: Nylon models: 0.4 lb (190 g); Aluminum models: 0.7 lb (340 g).
Hợp chuẩn: CE.

 • Hóa dầu
 • Tháp làm mát
 • Làm tan băng ở sân bay
 • Phân phối thuốc trừ sâu
 • Pha trộn hòa chất
 • Thêm nước cho xe tải bê tông

 • Có thể cài đặt giá từng phần cho từng phần tử sử dụng
 • Dễ dàng xem các số lẽ và số tích lũy trên màn hình LCD 4 chữ số
 • Tích lũy tổng số sẽ tự động đặt lại về khi có thể đạt được tốc độ đọc tối đa là 9999
 • Các mô đen được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng nước được chế tạo từ Nylon và đạt đến 150 psig (10.3 bar).
 • Các mô hình nhôm được hiệu chuẩn cho nhiên lưu và đạt đến 300 psig.

Tài liệu kỹ thuật:

TTM IOM

Catalog :

TTM Catalog

CE Approval

Sản Phẩm Liên Quan