Van Cầu V2-GLO-A150-A

·         Thân van bằng đòng
·         Ty nổi
·         Vỏ bọc

·         Ren NPT/BSP

·         Áp suất bình thường: 125 psi stem pressure

·         200 psi áp suất lạnh làm việc

(Water, Oil or Gas application)

Hệ thống nước nóng và nước lạnh, khí nén, nước nghiệt độ cao, hơi nước, hơi quá nhiệt, hệ thống không axit và không có chất cháy nổ.

Tài liệu kỹ thuật:

Catalog :

Sản Phẩm Liên Quan