Van Cầu V3-GLO-A150-A

Danh mục: ,

·         Van đồng
·         Ty chìm
·         ¼” to 2” (Nối ren)

·         Áp suất định mức:150 psi stem pressure

·         300 psi với nước lạnh

(Nước, dầu, gas lạnh))

Hệ thống nước nóng, nước lạnh

Tài liệu kỹ thuật:

Catalog :

Sản Phẩm Liên Quan