Van Cổng GV-HPN2-PN16

·         Thân van bằng đồng
·         Ty chìm
·         Ty bằng đồng

·         Kết nối ren BSPP

·         Kích thước: ½” tới 2”

·         Áp suất thông thường: 200 psi từ -10oC đến 120 oC

Hệ thống nước nóng và lạnh, chất lỏng không axit và không cháy

Tài liệu kỹ thuật:

Catalog :

Sản Phẩm Liên Quan