Van Cửa GV-HPN3-PN20

·         Thân làm bằng đồng
·         Ty chìm
·         Ty làm bằng đổng thau

·         Thân van BSPP

·         Size: ½” tới 2”

·         Áp suất làm việc: -10oC đến 120 oC

  • Hệ thống nước nóng, lạnh, không axit và không chất cháy nổ

Tài liệu kỹ thuật:

Catalog :

Sản Phẩm Liên Quan