Van cửa V2-GAN-A125

·         Thân van bằng đồng
·         Van cổng ty chìm
·         Ty bằng đồng

·         Kết nối ren NPT/BSP

·         Kích thước: ½” tới 2”

·         Áp suất bình thường: 200 psi từ 0oC đến 100 oC

Hệ thống nước nóng, lạnh, không acid và không dung dịch cháy nổ

Tài liệu kỹ thuật:

V5-GAN-GP16_GATE Valve_3243

Catalog :

Sản Phẩm Liên Quan