Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Danh Mục Sản Phẩm Cho Hệ HVAC

SƠN CHỐNG ĂN MÒN

ỐNG GIÓ VẢI

DÀN LẠNH

MÁY NÉNTHIẾT BỊ BMS

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

THIẾT BỊ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

CỤM DÀN NGƯNG

Máy Nén Cho Hệ HVAC

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Cụm Dàn Ngưng

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Thiết Bị Điều Hòa Không Khí

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Thiết Bị BMS

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Thiết Bị Tiết Kiệm Năng Lượng

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Dàn Lạnh

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Sơn Chống Ăn Mòn

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Ống Gió Vải

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.​Cung Cấp Các Giải Pháp

Cung Cấp Các Dịch Vụ

Giới Thiệu Về Công Ty

 

Lĩnh Vực Hoạt Động

 Là nhà phân phối hàng đầu Việt Nam các dòng sản phẩm tiên tiến nhất thế giới phục vụ cho ngành cơ - nhiệt - điện - lạnh (Me & HVAC). Đóng góp vào sự thành công của khách hàng và sự phát triển của nền công nghiệp Việt Nam.

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang


Vị Trí

Thời gian làn việc: Thứ Hai - Thứ Bảy 08:00 - 18:00
Số điện thoại: (+84) 28 3863 6419
Địa chỉ: 497/6 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh


Bấm vào "Sửa" trong bảng điều khiển bên phải để thay thế mã này bằng mã HTML của riêng bạn