Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG BÁCH KHOA
  • 497/6 Sư Vạn hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • (+84) 28 38636419
  • sales@bkg.vn

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang