VẬN HÀNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Chuyên gia hàng đầu


BKG chúng tôi không chỉ là đối tác xuất sắc trong việc xây dựng nhà máy mà còn là chuyên gia hàng đầu về Testing & Commissioning (Kiểm tra và Đưa vào vận hành) và quá trình vận hành của nhà máy. Chúng tôi hiểu rằng quá trình này quan trọng không chỉ để đảm bảo rằng mọi hệ thống hoạt động đúng cách mà còn để tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của nhà máy.

 Đào tạo và hỗ trợ nhân sự

BKG cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu để đảm bảo nhân sự của bạn nắm vững quy trình vận hành và có khả năng xử lý mọi tình huống.

Kiểm tra và đánh giá toàn diện


Chúng tôi thực hiện kiểm tra chi tiết và đánh giá toàn diện về mọi khía cạnh của hệ thống, từ thiết bị công nghiệp đến các quy trình quản lý, để đảm bảo sự hoạt động đúng đắn và tuân thủ tiêu chuẩn.

Quản lý hiệu suất và năng suất

 

Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc kiểm tra kỹ thuật mà còn quản lý hiệu suất và năng suất của nhà máy, tối ưu hóa các quy trình để đạt được sự hiệu quả tối đa.

BKG là đối tác đáng tin cậy để hỗ trợ quá trình Testing & Commissioning và vận hành nhà máy của bạn với sự chuyên nghiệp và cam kết về hiệu suất.