FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Kết hợp nhiệt độ, độ ẩm và áp suất
- Kết nối BACnet, Modbus hoặc ngõ ra Analog
- Cảm biến tích hợp hoặc cảm biến gắn ngoài
- Cảnh báo cho các thông số đo
- Dễ quan sát

Phạm vi sử dụng

- Hiển thị, kết nối về hệ giám sát và điều khiển các thông số nhiệt độ, độ ẩm và áp suất phòng sạch.
TOP