FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Dạng Remote Sensor
- Dây cảm biến FT-6 hoặc dây có vỏ chống nhiễu, nhiều tùy chọn chiều dài
- Switch chọn một chiều hoặc 2 chiều

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến chênh áp suất, lắp đặt trên hệ ống nước kín, kết nối về hệ thống giám sát và điều khiển bơm, van Bypass.
TOP