FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Dải đo: 250-5000Pa
- 2 dải đo có thể chọn bằng Jumper
- Ngõ ra 0-10V hoặc 4-20mA

Phạm vi sử dụng

- Kết nối về hệ thống giám sát và điều khiển áp suất gió cấp, chênh áp suất lọc.
TOP