FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Dải đo: 25-100Pa
- Tùy chọn 6 dải đo
- Ngõ ra 0-10V hoặc 4-20mA

Phạm vi sử dụng

- Kết nối về hệ thống giám sát và điều khiển áp suất phòng cho phòng sạch, phòng mổ, phòng áp lực âm, phòng lab…
TOP