FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Option màn hình hiển thị tại chỗ hoặc hiển thị từ xa để cài đặt tại công trình.
- Độ chính xác được đảm bảo khi có thay đổi nhiệt độ, tỷ trọng hoặc độ nhớt của lưu chất.
- Tuổi thọ dài và yêu cầu chi phí bảo trì thấp với thiết kế nguyên khối.
- Tùy chọn van cách ly cho phép lắp đặt, bảo trì không cần phải dừng hệ thống

Phạm vi sử dụng

- Hệ thống chiller.
- Hệ thống nước từ dàn ngưng dạng vòng hở hoặc vòng kín.
- Bảo vệ bơm.
- Hệ thống nước thải.
TOP