FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Tùy chọn ngõ ra 4-20mA (2 dây) hoặc 0-10V (3 dây)
- Nguồn cấp 24Vac/VDC
- 6 dải đo có thể chọn bằng Jumper

Phạm vi sử dụng

- Kết nối về hệ thống giám sát và điều khiển áp suất gió cấp, chênh áp suất lọc.
TOP