FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Đường kính đồng hồ từ 50-200mm.
- Vỏ bằng SUS304 hoặc SUS316.
- Nhiều dải đo tùy chọn

Phạm vi sử dụng

- Đồng hồ chênh áp suất dạng cơ, dùng để hiển thị áp suất đường ống nước.
TOP