FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Chi phí vận hành, bảo trì thấp với đồng hồ hiển thị tại chỗ và thiết kế nguyên khối.
- Ngõ ra truyền thông nối tiếp dễ dàng thu thập dữ liệu.
- Thiết kế bao gồm giám sát lưu lượng và nhiệt độ trong cùng 1 sản phẩm, không cần phải mua rời.

Phạm vi sử dụng

- Đo đếm nhiệt năng sử dụng.
- Giám sát bộ trao đổi nhiệt, fan-coils.
TOP