FORGOT YOUR DETAILS?

Giải pháp chống ăn mòn cho dàn coil trao đổi nhiệt

Chúng tôi cung cấp Giải pháp chống ăn mòn cho dàn coil trao đổi nhiệt bao gồm sơn chống ăn mòn.

Dàn coil trao đổi nhiệt

Sơn chống ăn mòn

Dàn coil dàn nóng, dàn lạnh của hệ thống điều hòa không khí. Đặc biệt là hệ thống ở vùng biển, vùng không khí ô nhiễm, nhà máy công nghiệp,…

TOP