Biểu mẫu ứng tuyển

The resume is optional if you have a Linkedin profile
Job Description
Job
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT HỒ SƠ CUNG ỨNG
Location
HVAC
Department
Mua hàng
Employment Type
Hợp đồng chính thức 1 năm

Time to Answer

2 open days

Process

1 Phone Call
1 Onsite Interview

Days to get an Offer

4 Days after Interview