FORGOT YOUR DETAILS?

Thông số kỹ thuật

- Cảm biến chênh áp suất nước
- Tùy chọn lắp đặt trực tiếp hoặc Remote Sensor
- Tùy chọn ngõ ra
- Nguồn cấp 24VAC/VDC
- Tùy chọn lắp đặt trực tiếp hoặc Remote Sensor

TOP