FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Nhiều dải đo để phù hợp với từng yêu cầu sử dụng
- Có thể tùy chỉnh mức tác động relay
- Bao gồm bộ phụ kiện lắp đặt

Phạm vi sử dụng

- Công tắc chênh áp suất không khí, ứng dụng để báo lọc dơ, cảnh báo mất gió, điều khiển tạo áp cầu thang và hầm đỗ xe...
TOP