FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Dễ dàng đọc thông số từ xa.
- Thiết kế bền bỉ, IP67 để có thể sử dụng trong thời gian dài.
- Tùy chọn độ chính xác cao.

Phạm vi sử dụng

- Đồng hồ chênh áp suất cơ, dùng để hiển thị chênh áp phòng, chênh áp lọc, quạt cấp gió…
TOP