FORGOT YOUR DETAILS?

Tính năng

- Chuyển đổi vận tốc gió thành tín hiệu 4-20mA hoặc 0-10VDC
- Tín hiệu ngõ ra tuyến tính
- Nguồn cấp 24VAC/DC
- Kết hợp ngõ ra nhiệt độ 0-10VDC

Phạm vi sử dụng

- Cảm biến vận tốc gió, dùng để điều khiển vận tốc gió trên đường ống gió cho quạt AHU, FCU…
TOP